Cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) de a desemna un DPO

Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), aplicabil de la 25 mai 2018 oferă un cadru legal modernizat, de conformitate bazat de responsabilitate pentru protecția datelor în Europa. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) reprezintă centrul acestui nou cadru juridic pentru multe organizații, facilitând respectarea prevederilor RGPD.

Potrivit RGPD, este obligatoriu ca anumiți operatori și persoane împuternicite de operatori să desemneze un DPO. Aceasta este situația pentru toate autoritățile și organismele publice (indiferent de tipul datelor prelucrate) și pentru celelalte organizații care – ca și activitate principală – monitorizează în mod sistematic și pe scară largă persoanele fizice sau prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal pe scară largă.

Chiar și în situația în care RGPD nu impune în mod expres numirea unui DPO, organizațiile pot găsi ca fiind utilă desemnarea unui DPO în mod voluntar. Grupul de Lucru Articolul 29 („WP29”) încurajează aceste eforturi voluntare.

DPO reprezintă un punct important al responsabilității, numirea unui DPO poate facilita respectarea și, în plus, poate reprezenta un avantaj competitiv pentru companii. Pe lângă facilitarea respectării prin punerea în aplicare a instrumentelor de responsabilitate (cum ar fi facilitarea evaluărilor impactului asupra protecției datelor și efectuarea sau facilitarea auditurilor), DPO acționează ca intermediar între părțile interesate relevante (de exemplu autoritățile de supraveghere, persoanele vizate și unitățile de afaceri din cadrul unei organizații).


Obiectivele cursurlui:

Obținerea și dezvoltarea competentelor generale și specifice unei persoane care să îndeplinească cerințele RGPD privind competența unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

 • înțelegerea cerințelor RGPD privind aspectele de urmărit de către persoanele implicate;
 • înțelegerea cerințelor RGPD în contextul activităților derulate de persoana desemnată ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
 • competența și evaluarea DPO;
 • Lucrul în echipă.

Tematică:

 • structura RGPD, analiza cerințelor referitoare la DPO;
 • principiile RGPD;
 • evaluarea riscurilor, metodologie;
 • responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal și rolul său în organizație;
 • desemnarea DPO;
 • poziția DPO;
 • sarcini DPO;
 • planificarea implementării RGPD și verificări.

Grup țintă:

Orice persoană implicată în definirea, planificarea, implementarea sau gestionarea unui sistem de management bazat pe RGPD.

 • Management executiv;
 • Responsabili și specialiști pe probleme privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Responsabili implicați în proiectarea, implementarea și gestionarea RGPD în cadrul unei organizații.

Competențe dobândite:

 • cerințele RGPD privind persoana desemnată ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
 • integrarea RGPD cu standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc;
 • înțelegerea conceptelor cheie și introducerea sistemului de management conform cu RGPD în organizație;
 • asigurarea competențelor pentru implementarea unui sistem de management conform cu RGPD;
 • monitorizarea nivelului la care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • gestionarea relației cu Autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • instrumentele necesare pentru a re-evalua propriile practici și de a identifica riscurile și oportunitățile de îmbunătățire.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minimum 6 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrieri: până la 14.01.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Jan 17 - 19 2022
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code