Cerințe SR ISO 45001:2018 privind sistemul de management al sănătății și securității în muncă

Obiectivele cursului:

 • Prezentarea cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din standardul SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare;
 • Prezentarea elementelor de bază pentru înțelegerea modului de planificare, implementare, monitorizare și îmbunătățire continuă a unui sistem de management al sănătății și securității în muncă, plecând de la cerințele standardului de referință menționat;
 • Prezentarea modului de corelare a cerințelor SR ISO 45001:2018 cu legislația română în domeniul sănătății și securității în muncă;
 • Prezentarea modalităților de integrare a cerințelor SR ISO 45001:2018 cu cerințele altor standarde din domeniul sistemelor de management (ex: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 etc.).

Tematică:

 • Noua abordare bazată pe identificarea riscurilor și oportunităților;
 • Terminologie aplicabilă;
 • Riscuri pentru sănătatea și securitatea în muncă versus Riscuri pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă;
 • Prezentarea cerințelor standardului SR ISO 45001:2018:

– Înţelegerea organizației și a contextului său;
– Înțelegerea necesităților și așteptărilor lucrătorilor și ale altor părți interesate;
– Leadership și participarea lucrătorilor; politica de sănătate și securitate în muncă; roluri, responsabilități și autoritate;
– Consultarea și participarea lucrătorilor;
– Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților;
– Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe;
– Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor de sănătate și securitate în muncă;
– Procese suport: alocare resurse, competență, conștientizare, comunicare;
– Controlul informaţiilor documentate;
– Modul de realizare a controlului operațional și a organizării pentru situaţii de urgenţă;
– Managementul schimbării;
– Procesul de achiziție, managementul contractorilor;
– Procese de monitorizare, măsurare, analiză și evaluare a performanţei de sănătate și securitate în muncă;
– Procesul de evaluare a conformării cu cerințele aplicabile;
– Audit intern şi modul de realizare a analizei de management;
– Incidente, neconformități;
– Procesul de îmbunătățire continuă.

Grup țintă:

 • Conducători/Directori departamente (conducători ai locurilor de muncă);
 • Responsabili în domeniul sănătății și securității în muncă (lucrători desemnați pe linie de sănătate și securitate în muncă, membri ai serviciului intern/extern de prevenire și protecție);
 • Auditori interni/externi ai sistemului de management al sănătății și securității în muncă;
 • Manageri ai sistemului de management al sănătății și securității în muncă.

 

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanțimaxim 12 persoane.

 

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 15% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 20% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 11.03.2021.

 

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro, Tel. 0769.74.69.69

Formular înscriere

Date

Mar 15 - 16 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

700 lei +TVA
Categorie
Formular înscriere
QR Code