Cerințe SR EN ISO 50001:2019 privind sistemul de management al energiei

Obiectivele cursului:

 • Prezentarea cunoștintelor referitoare la noile cerinţe din standardul SR EN ISO 50001:2019 – Sisteme de management al energie. Cerințe și ghid de utilizare;
 • Prezentarea elementelor de bază pentru înțelegerea modului de planificare, implementare, monitorizare și îmbunătățire continuă a unui sistem de management al energiei, plecând de la cerințele standardului de referință menționat;
 • Prezentarea modului de corelare a cerințelor SR EN ISO 50001:2019 cu legislația română în domeniul energiei și eficienței energetice;
 • Prezentarea modalităților de integrare a cerințelor SR EN ISO 50001:2019 cu cerințele altor standarde din domeniul sistemelor de management (ex: SR EN ISO 14001:2015 etc.).

 

Tematică:

 1. Scopul standardului;
 2. Vocabular;
 3. Corelare cu legislația în domeniul energiei;
 4. Prezentarea cerințelor standardului SR EN ISO 50001:2019:

– Înţelegerea organizației și a contextului acesteia;
– Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate;
– Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management al energiei;
– Leadership; politica energetică; roluri, responsabilități și autoritate;
– Identificarea riscurilor și oportunităților în domeniul managementului energiei;
– Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe aplicabile în domeniul energiei;
– Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor energetice;
– Analiza energetică: scop și etape de realizare
– Indicatori de performanță energetică;
– Nivelul de referință al energiei;
– Planificarea colectării datelor energetice;
– Procese suport: alocare resurse, competență, conștientizare, comunicare;
– Controlul informaţiilor documentate;

– Modul de realizare a controlului operațional, proiectare, aprovizionare;
– Procese de monitorizare, măsurare, analiza și evaluare a performanţei energetice;
– Audit intern şi modul de realizare a analizei de management;
– Neconformități și acțiuni corective;
– Procesul de îmbunătățire continuă.

Grup țintă:

 • Conducători/Directori departamente;
 • Auditori interni/externi ai sistemului de management al energiei;
 • Manageri ai sistemului de management al energiei;
 • Manageri Energetici (atestați conform legislației în vigoare).

 

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanțimaxim 12 persoane.

 

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 15% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 20% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 01.03.2021.

 

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro, Tel. 0769.74.69.69

Formular înscriere

Date

Mar 04 - 05 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

700 lei +TVA
Categorie
Formular înscriere
QR Code