Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023, SR EN ISO 19011:2018)

Scopul cursului:

 • Cursul oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru efectuarea auditurilor interne pentru un sistemul de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă și modul în care pot contribui la îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al organizației.
 • Cursul oferă o introducere în principiile de auditare a sistemelor de management și cunoștințele și abilitățile necesare pentru evaluarea unui sistem integrat de management și derularea de audituri interne conform tuturor celor 4 standarde și, bineînțeles, oferă posibilitatea auditorilor interni de a contribui la optimizarea continuă a sistemului de management al organizației.

Obiectivele cursului:

 • Explică obiectivele și structura ultimelor ediții ale standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, ținând cont de părțile comune ale acestora: abordarea pe bază de risc, abordarea ca proces, îmbunătățirea continuă etc.;
 • Descrie responsabilitățile unui auditor intern și rolul procesului de audit intern în cadrul procesului de management al organizației, pe de o parte și menținerea și optimizarea proceselor operaționale ale organizației în conformitate cu cerințele celor trei standarde amintite, pe de altă parte;
 • Explică principiile, procesele și tehnicile care trebuie utilizate în cadrul procesului de audit intern și riscurile pe care le antrenează în cadrul organizației, inclusiv semnificația acestora pentru auditorii interni ai sistemelor de management integrat;
 • Explică modul în care trebuie planificat și pregătit un audit intern, cum se colectează dovezile de audit, prin observare, intervievare și analizarea informațiilor documentate puse la dispoziție;
 • Explică modul în care pot fi redactate rapoartele de audit care, ulterior, vor contribui la îmbunătățirea sistemului de management.

Tematica cursului:

 • Cerințe relevante din ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
 • Informațiile documentate necesare pentru a evalua un sistem de management integrat;
 • Integrarea sistemelor de management al calitaţii, mediului și de sănătate și securitate în muncă;
 • Auditul sistemelor de management integrat. Tehnici practice privind abordarea auditului din perspectiva auditorului și auditatului;
 • Elementele componente ale procesului de audit intern în abordarea integrată a managementului calității, mediului și de sănătate și securitate în muncă;
 • Obiectivele auditului, criteriile de audit, dovezile de audit, constatarile auditului, concluziile auditului.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Preț: 1.485 lei/curs/participant (+TVA)

Înscrieri: până la 18.03.2024.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel.: 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Mar 25 - 28 2024
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,485RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code