Auditor intern în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019

 

Obiectivele cursului:

>>   Înțelegerea noii structuri a standardului, a cerințelor şi a modificărilor aduse de ediţia SR EN ISO 22000:2019, precum şi a consecințelor acestora asupra organizațiilor care proiectează, dezvoltă, implementează şi mențin sisteme de management al siguranței alimentelor.

>>   Dobândirea cunoștințelor și capacităților de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor documentat și implementat conform cerințelor SR EN ISO 22000:2019.

>>   Cunoașterea metodologiei de audit și dobândirea capabilității de a conduce și organiza procesul de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018):

  • Planificarea activității de audit;
  • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit;
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al siguranței alimentelor în noile condiții determinate de ultima ediție a SR EN ISO 22000:2019;
  • Desfășurarea și conducerea unui audit intern;
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activității de audit;
  • Comunicarea specifică activității de audit.

>>   Dobândirea și demonstrarea capacitaților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018).


Tematică:

I    Sisteme de management al siguranței alimentelor (SMSA). Scurt istoric și scurtă prezentare:

  • Scurt istoric al metodei HACCP;
  • Scurtă prezentare a familiei de standarde ISO 22000.

 

II   Înțelegerea și implementarea în cadrul unei organizații a cerințelor SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.

  • Creștere a importanței abordării pe bază de proces, împreună cu gândirea pe bază de risc și principiile comune standardelor ISO privind sistemele de management;
  • Termeni utilizați în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor și definițiile lor;
  • Înțelegerea organizației, a specificului ei și a contextului în care activează. Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate;
  • Leadership și angajamentul față de SMSA;
  • Tratarea riscurilor și a oportunităților;
  • Obiectivele SMSA, planificarea realizării lor și planificarea schimbărilor;
  • Resursele necesare planificării și implementării unui SMSA în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2019;
  • Competență, conștientizare și comunicare (externă și internă);
  • Documentația SMSA;
  • Planificarea, realizarea și ținerea sub control a activităților operaționale. Programe preliminare, trasabilitate, situații de urgență și incidente, capacitate de răspuns;
  • Controlul pericolelor. Etape preliminare, analiza pericolelor, validarea măsurilor și a combinațiilor măsurilor de control, planul de control al pericolelor, controlul monitorizării și măsurării, actualizarea și verificarea informațiilor corelate;
  • Controlul neconformităților produselor și proceselor;
  • Evaluarea performanței unui SMSA în viziunea SR EN ISO 22000:2019; Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare, audit intern, analiza efectuată de management;
  • Îmbunătățire. Neconformitate și acțiune corectivă, îmbunătățire continuă, actualizarea SMSA.

 

III Înțelegerea și implementarea în cadrul auditului intern a cerințelor SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management:

  • **  Termeni utilizați în auditarea sistemelor de management și definițiile lor;
  • **  Principii de auditare;
  • **  Coordonarea unui program de audit. Stabilirea obiectivelor, determinarea și evaluarea riscurilor și oportunităților programului de audit. Stabilirea, implementarea, monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea programului de audit;
  • **  Realizarea auditului. Inițierea auditului, pregătirea și efectuarea activităților de audit, pregătirea și difuzarea raportului de audit, încheierea auditului, efectuarea urmăririi auditului;
  • **  Competența și evaluarea auditorilor. Determinarea competenței, stabilirea criteriilor și selectarea metodei corespunzătoare pentru evaluare, realizarea evaluării auditorului, menținerea și îmbunătățirea competenței auditorilor;
  • **  Îndrumări suplimentare destinate auditorilor pentru planificarea și efectuarea auditurilor.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

  • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
  • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
  • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
  • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

  • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
  • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minimum 6 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrieri: până la 20.10.2021.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

  • 00

    days

  • 00

    hours

  • 00

    minutes

  • 00

    seconds

Date

Oct 25 - 27 2021

Time

9:00 am - 4:00 pm
Category
QR Code