Auditor intern în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019

 

Obiectivele cursului:

>>   Înțelegerea noii structuri a standardului, a cerințelor şi a modificărilor aduse de ediţia SR EN ISO 22000:2019, precum şi a consecințelor acestora asupra organizațiilor care proiectează, dezvoltă, implementează şi mențin sisteme de management al siguranței alimentelor.

>>   Dobândirea cunoștințelor și capacităților de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor documentat și implementat conform cerințelor SR EN ISO 22000:2019.

>>   Cunoașterea metodologiei de audit și dobândirea capabilității de a conduce și organiza procesul de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018):

 • Planificarea activității de audit;
 • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit;
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al siguranței alimentelor în noile condiții determinate de ultima ediție a SR EN ISO 22000:2019;
 • Desfășurarea și conducerea unui audit intern;
 • Întocmirea înregistrărilor specifice activității de audit;
 • Comunicarea specifică activității de audit.

>>   Dobândirea și demonstrarea capacitaților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018).


Tematică:

I    Sisteme de management al siguranței alimentelor (SMSA). Scurt istoric și scurtă prezentare:

 • Scurt istoric al metodei HACCP;
 • Scurtă prezentare a familiei de standarde ISO 22000.

 

II   Înțelegerea și implementarea în cadrul unei organizații a cerințelor SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.

 • Creștere a importanței abordării pe bază de proces, împreună cu gândirea pe bază de risc și principiile comune standardelor ISO privind sistemele de management;
 • Termeni utilizați în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor și definițiile lor;
 • Înțelegerea organizației, a specificului ei și a contextului în care activează. Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate;
 • Leadership și angajamentul față de SMSA;
 • Tratarea riscurilor și a oportunităților;
 • Obiectivele SMSA, planificarea realizării lor și planificarea schimbărilor;
 • Resursele necesare planificării și implementării unui SMSA în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2019;
 • Competență, conștientizare și comunicare (externă și internă);
 • Documentația SMSA;
 • Planificarea, realizarea și ținerea sub control a activităților operaționale. Programe preliminare, trasabilitate, situații de urgență și incidente, capacitate de răspuns;
 • Controlul pericolelor. Etape preliminare, analiza pericolelor, validarea măsurilor și a combinațiilor măsurilor de control, planul de control al pericolelor, controlul monitorizării și măsurării, actualizarea și verificarea informațiilor corelate;
 • Controlul neconformităților produselor și proceselor;
 • Evaluarea performanței unui SMSA în viziunea SR EN ISO 22000:2019; Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare, audit intern, analiza efectuată de management;
 • Îmbunătățire. Neconformitate și acțiune corectivă, îmbunătățire continuă, actualizarea SMSA.

 

III Înțelegerea și implementarea în cadrul auditului intern a cerințelor SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management:

 • **  Termeni utilizați în auditarea sistemelor de management și definițiile lor;
 • **  Principii de auditare;
 • **  Coordonarea unui program de audit. Stabilirea obiectivelor, determinarea și evaluarea riscurilor și oportunităților programului de audit. Stabilirea, implementarea, monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea programului de audit;
 • **  Realizarea auditului. Inițierea auditului, pregătirea și efectuarea activităților de audit, pregătirea și difuzarea raportului de audit, încheierea auditului, efectuarea urmăririi auditului;
 • **  Competența și evaluarea auditorilor. Determinarea competenței, stabilirea criteriilor și selectarea metodei corespunzătoare pentru evaluare, realizarea evaluării auditorului, menținerea și îmbunătățirea competenței auditorilor;
 • **  Îndrumări suplimentare destinate auditorilor pentru planificarea și efectuarea auditurilor.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată sau transfer bancar.

Înscrieri: până la 18.05.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

May 24 - 26 2022
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,785RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code