Auditor intern în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

 

Tematica abordată în timpul cursului:

I Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric

Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii.

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii:

 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
 • Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de standardul SR EN ISO 9001:2015;
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015
 • Comunicare;
 • Documentaţia SMC;
 • Realizarea activităţilor operaţionale;
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
 • Realizarea auditului intern;
 • Imbunătăţire.

III Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:

 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
 • Principii de auditare;
 • Coordonarea unui program de audit;
 • Realizarea auditului;
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor;
 • Riscul procesului de audit.

 

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți.

 

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 21.04.2021.

 

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro, tel. 0769.74.69.69

Formular înscriere

Date

Apr 26 - 28 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Category
Formular înscriere
QR Code