Auditor intern în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 19011:2018

Obiectivele cursului:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
  • Planificarea activităţii de audit,
  • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
  • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
  • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
  • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Dobândirea şi demonstrarea capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată:

I Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric

Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii.

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii:

 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
 • Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de standardul SR EN ISO 9001:2015;
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015
 • Comunicare;
 • Documentaţia SMC;
 • Realizarea activităţilor operaţionale;
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
 • Realizarea auditului intern;
 • Imbunătăţire.

III Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:

 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
 • Principii de auditare;
 • Coordonarea unui program de audit;
 • Realizarea auditului;
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor;
 • Riscul procesului de audit.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile se pot organiza pentru minimum 10 cursanți.

Preț: 1.250 lei/curs/participant (+TVA)

Plata se face în avans.

Înscrieri: până la 06.09.2023.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel.: 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Sep 12 - 14 2023
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,250RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code