Auditor intern al sistemului de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018

Obiective:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al sănătății și securității în muncă documentat şi implementat (conform cerinţelor SR ISO 45001:2018)
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
 • Dobândirea abilităților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

 

Tematică:

 1. Implementarea cerinţelor SR ISO 45001:2018 în cadrul unei organizaţii:
 • Înţelegerea organizației și a contextului său;
 • Înțelegerea necesităților și așteptărilor lucrătorilor și ale altor părți interesate
 • Leadership și participarea lucrătorilor; politica de sănătate și securitate în muncă; roluri, responsabilități și autoritate
 • Consultarea și participarea lucrătorilor
 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților
 • Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe
 • Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor de sănătate și securitate în muncă
 • Procese suport: alocare resurse, competență, conștientizare, comunicare
 • Controlul informaţiilor documentate
 • Modul de realizare a controlului operațional și a organizării pentru situaţii de urgenţă
 • Managementul schimbării
 • Procesul de achiziție, managementul contractorilor
 • Procese de monitorizare, măsurare, analiză și evaluare a performanţei de sănătate și securitate în muncă,
 • Procesul de evaluare a conformării cu cerințele aplicabile
 • Audit intern şi modul de realizare a analizei de management
 • Incidente, neconformități
 • Procesul de îmbunătățire continuă

 

 1. Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:
 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
 • Principii de auditare;
 • Riscul în audit;
 • Coordonarea unui program de audit;
 • Realizarea auditului;
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor.

 

Grup țintă:

 • Auditori interni/externi ai sistemului de management al sănătății și securității în muncă;
 • Manageri ai sistemului de management al sănătății și securității în muncă;
 • Manageri ai sistemelor de management integrate.

 

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți.

 

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 21.04.2021.

 

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro, Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Apr 26 - 28 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code