Auditor intern al sistemului de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2019

Obiective:

 • Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al energiei documentat şi implementat (conform cerinţelor SR EN ISO 50001:2019);
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018);
 • Dobândirea abilităților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

 

Tematică:

 1. Implementarea cerinţelor SR EN ISO 50001:2019 în cadrul unei organizaţii:
 • Înţelegerea organizației și a contextului acesteia;
 • Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate;
 • Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management al energiei;
 • Leadership; politica energetică; roluri, responsabilități și autoritate;
 • Identificarea riscurilor și oportunităților în domeniul managementului energiei;
 • Determinarea cerințelor legale și a altor cerințe aplicabile în domeniul energiei;
 • Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor și țintelor energetice;
 • Analiza energetică: scop și etape de realizare;
 • Indicatori de performanță energetică;
 • Nivelul de referință al energiei;
 • Planificarea colectării datelor energetice;
 • Procese suport: alocare resurse, competență, conștientizare, comunicare;
 • Controlul informaţiilor documentate;
 • Modul de realizare a controlului operațional, proiectare, aprovizionare;
 • Procese de monitorizare, măsurare, analiza și evaluare a performanţei energetice;
 • Audit intern şi modul de realizare a analizei de management;
 • Neconformități și acțiuni corective;
 • Procesul de îmbunătățire continuă.
 1. Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:
 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
 • Principii de auditare;
 • Riscul în audit;
 • Coordonarea unui program de audit;
 • Realizarea auditului;
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor.

Grup țintă:

 • Auditori interni/externi ai sistemului de management al energiei;
 • Manageri ai sistemului de management al energiei;
 • Manageri ai sistemelor de management integrate;
 • Manageri Energetici (atestați conform legislației în vigoare).

 

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți.

 

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 21.04.2021.

 

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro, Tel. 0769.74.69.69

Formular înscriere

Date

Apr 26 - 28 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Categorie
Formular înscriere
QR Code