May
1
Wed
Specialist în domeniul sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015
May 1 @ 8:57 am

Obiectivele cursului:

 • Înţelegerea cerinţelor ISO 9001 în contextul High Level Structure;
 • Implementarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al calităţii având în vedere rezultatele pe care organizaţia doreşte să le atingă.

Tematică:

 • Scurt istoric al apariţiei preocupărilor privind calitatea;
 • Standarde şi standardizare în managementul calităţii;
 • Apariţia standardelor ISO în domeniul calităţii.
 • Principiile SMC;
 • Termeni şi definiţii utilizate în cadrul SMC;
 • SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe – Introducere;
 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţil;
 • Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de standardul SR EN ISO 9001:2015;
 • Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015;
 • Comunicare;
 • Documentaţia SMC;
 • Realizarea activităţilor operaţionale;
 • Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
 • Realizarea auditului intern;
 • Imbunătăţire sau îmbunătăţire continuă?

I Ce este şi cum a apărut noţiunea de „calitate”?

II Sistemul de management al calităţii:

III Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9001:2015 în cadrul unei organizaţii:

IV Tehnici şi instrumente de îmbunătăţire utilizate în cadrul SMC:

 • Brainstorming, Diagrama Pareto, Diagrama cauză-efect, Diagrama Ischikawa, Diagrama afinităţilor QFD – casa calităţii

 

PREȚ: 1.250 lei + TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 19011:2018
May 1 @ 9:02 am

Obiectivele cursului:

• Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
• Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform EN ISO 19011:2018):
o Planificarea activităţii de audit,
o Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
o Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
o Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
o Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
o Comunicarea specifică activităţii de audit
• Dobândirea capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

I Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric
• Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii.

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii:
• Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
• Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
• Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
• Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de standardul SR EN ISO 9001:2015;
• Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015;
• Comunicare;
• Documentaţia SMC;
• Realizarea activităţilor operaţionale;
• Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
• Realizarea auditului intern;
• Imbunătăţire.

III Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:
• Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
• Principii de auditare;
• Coordonarea unui program de audit;
• Realizarea auditului;
• Competenţa şi evaluarea auditorilor;
• Riscul procesului de audit.

PREȚ: 1.250 lei + TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

• 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
• 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

• 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
• 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).
*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Tranziție la cerințele standardului SR EN ISO 19011:2018 cu aplicații pentru auditori interni
May 1 @ 1:28 pm

Tematică:

 • Efectuarea unei analize comparative detaliată a cerințelor standardului SR EN ISO 19011:2018 (alinierea la Anexa SL a ISO, modificări, precizări, îmbunătățiri și scopul acestora) şi impactul modificărilor asupra auditării interne a principalelor sistemele de management.
 • Identificarea convergențelor și divergențelor între cele două ediții ale standardului SR EN ISO 19011.
 • Clarificarea modului de tranziție la noul standard, aplicat de organismele de certificare și de către organizațiile certificate.

Cerințe:

La acest curs pot participa doar auditori interni care prezintă un certificat de auditor intern în conformitate cu cerințele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.

Grup țintă:

 • persoane care dețin un certificat de auditor intern în conformitate cu cerințele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.

La sfârșitul cursului, participanții vor primi un certificat ce atestă că au dobândit cunoștințe și competențe pentru sistemul de management conform noului standard SR EN ISO 19011:2018.

PREȚ: 750 lei + TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans.

 Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 19011:2018
May 1 @ 1:31 pm

Obiectivele cursului:

 1. Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al mediului documentat şi implementat (conform cerinţelor SR EN ISO 14001:2015):
 • Aspecte de mediu;
 • Obligaţii de conformare;
 • Obiective de mediu;
 • Situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns.
 • Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform SR EN ISO 19011:2018):
 • Planificarea activităţii de audit;
 • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit;
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 14001:2015;
 • Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern;
 • Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit;
 • Comunicarea specifică activităţii de audit.
 • Dobândirea şi demonstrarea, prin exerciţii practice, a capacităţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform SR EN ISO 19011:2018).

 

Tematică:

I Sistemul de management de mediu. Scurt istoric:

 • Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management de mediului.

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO14001:2015 în cadrul unei organizaţii:

 • Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei;
 • Leadership şi angajament;
 • Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
 • Planificare. Obiective de mediu şi realizarea acestora;
 • Resursele necesare implementării unui SMM în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015;
 • Comunicare;
 • Documentaţia SMM;
 • Operare. Planificare operaţională şi control;
 • Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns;
 • Realizarea auditului intern;
 • Îmbunătăţire.

III Prezentarea standardului SR EN ISO19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:

 • Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
 • Principii de auditare;
 • Riscul în audit;
 • Coordonarea unui program de audit;
 • Realizarea auditului;
 • Competenţa şi evaluarea auditorilor.

 

PREȚ: 1.250 lei + TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);;
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);;
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, pe perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere

Specialist în domeniul sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2015
May 1 @ 1:31 pm

Obiectivele cursului:

Cursul urmăreşte dobândirea unei serii de cunoştinţe şi abilităţi în vederea implementării unui sistem de management de mediu în condițiile impuse de noua abordare a standardului SR EN ISO 14001:2015 privind contextul intern și extern și părți interesate relevante, abordarea pe bază de risc etc.

Grup țintă:

 • reprezentanților managementului de mediu;
 • persoanelor care lucrează în domenii legate de protecţia mediului;
 • persoanelor care se ocupă cu auditul intern al organizaţiilor;
 • persoanelor care doresc o carieră în domeniul auditului de mediu;
 • manageri ai proceselor sistemului de mediu.

Tematici abordate:

 1. Terminologia şi problematica de mediu:
 2. Introducere în ecologie;
 3. Terminologia de mediu;
 4. Aspecte, impacturi şi costuri de mediu;
 5. Legislaţia de mediu naţională, europeană şi internaţională;
 6. Seria de standarde ISO 14000.
 1. Cerinţele sistemului de management de mediu – Prezentarea standardului ISO 14001:
 • Politica de mediu;
 • Principiile de bază ale unui SMM;
 • Planificarea unui sistem de management de mediu;
 • Realizarea documentaţiei unui SMM;
 • Implementarea şi funcţionarea unui SMM;
 • Verificarea şi stabilirea acţiunilor corective;
 • Analiza efectuată de management.
 1. Cunoaşterea coordonatelor de pornire pe linie de mediu ale organizaţiei la momentul de pornire al proiectării SMM:
 • Analiza iniţială de mediu (AIM) – o etapă de bază pentru construirea unui SMM viabil Definirea metodologiei şi a instrumentelor de lucru pentru realizarea analizei iniţiale de mediu şi formarea personalului aplicant;
 • Elaborarea documentelor pentru planificarea SMM: politica de mediu, obiectivele, ţintele şi indicatorii de mediu şi programul de management de mediu;
 • Modele de proceduri specifice.

 

PREȚ: 1.250 lei +TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans.

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0743.168.290

Formular înscriere