Din cuprins:

  • Securitatea cibernetică a organizațiilor prin standarde;
  • Rolul standardelor în abordarea securității la incendiu la nivel național;
  • Microsoft face din datele voastre o prioritate;
  • STRATEGY – interoperabilitate pentru managementul crizelor;
  • Controlul accesului și securitatea cibernetică;
  • Noutăți din standardizare;
  • Noutăți de la CEN și CENELEC;
  • Noutăți legislative.
Cumpără