Nr. crt. Denumirea cursului Nr. de zile/curs Lei/curs/persoană
(la care se adaugă TVA)
1 Scheme de certificare şi documente normative utilizate în certificarea conformităţii produselor conform
SR EN ISO/CEI 17067:2014 şi SR ISO/IEC 17007:2010
2 700
2 Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative – SR EN ISO/IEC 17065:2013,
SR EN ISO/IEC 17067:2014 şi SR ISO/IEC 17007:2010
3 1050