Auditor intern în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor conform SR EN ISO 22000:2019

 

Obiectivele cursului:

>>   Înțelegerea noii structuri a standardului, a cerințelor şi a modificărilor aduse de ediţia SR EN ISO 22000:2019, precum şi a consecințelor acestora asupra organizațiilor care proiectează, dezvoltă, implementează şi mențin sisteme de management al siguranței alimentelor.

>>   Dobândirea cunoștințelor și capacităților de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor documentat și implementat conform cerințelor SR EN ISO 22000:2019.

>>   Cunoașterea metodologiei de audit și dobândirea capabilității de a conduce și organiza procesul de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018):

 • Planificarea activității de audit;
 • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit;
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al siguranței alimentelor în noile condiții determinate de ultima ediție a SR EN ISO 22000:2019;
 • Desfășurarea și conducerea unui audit intern;
 • Întocmirea înregistrărilor specifice activității de audit;
 • Comunicarea specifică activității de audit.

>>   Dobândirea și demonstrarea capacitaților personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform standardului SR EN ISO 19011:2018).


Tematică:

I    Sisteme de management al siguranței alimentelor (SMSA). Scurt istoric și scurtă prezentare:

 • Scurt istoric al metodei HACCP;
 • Scurtă prezentare a familiei de standarde ISO 22000.

 

II   Înțelegerea și implementarea în cadrul unei organizații a cerințelor SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar.

 • Creștere a importanței abordării pe bază de proces, împreună cu gândirea pe bază de risc și principiile comune standardelor ISO privind sistemele de management;
 • Termeni utilizați în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor și definițiile lor;
 • Înțelegerea organizației, a specificului ei și a contextului în care activează. Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate;
 • Leadership și angajamentul față de SMSA;
 • Tratarea riscurilor și a oportunităților;
 • Obiectivele SMSA, planificarea realizării lor și planificarea schimbărilor;
 • Resursele necesare planificării și implementării unui SMSA în conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2019;
 • Competență, conștientizare și comunicare (externă și internă);
 • Documentația SMSA;
 • Planificarea, realizarea și ținerea sub control a activităților operaționale. Programe preliminare, trasabilitate, situații de urgență și incidente, capacitate de răspuns;
 • Controlul pericolelor. Etape preliminare, analiza pericolelor, validarea măsurilor și a combinațiilor măsurilor de control, planul de control al pericolelor, controlul monitorizării și măsurării, actualizarea și verificarea informațiilor corelate;
 • Controlul neconformităților produselor și proceselor;
 • Evaluarea performanței unui SMSA în viziunea SR EN ISO 22000:2019; Monitorizare, măsurare, analiză și evaluare, audit intern, analiza efectuată de management;
 • Îmbunătățire. Neconformitate și acțiune corectivă, îmbunătățire continuă, actualizarea SMSA.

 

III Înțelegerea și implementarea în cadrul auditului intern a cerințelor SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management:

 • **  Termeni utilizați în auditarea sistemelor de management și definițiile lor;
 • **  Principii de auditare;
 • **  Coordonarea unui program de audit. Stabilirea obiectivelor, determinarea și evaluarea riscurilor și oportunităților programului de audit. Stabilirea, implementarea, monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea programului de audit;
 • **  Realizarea auditului. Inițierea auditului, pregătirea și efectuarea activităților de audit, pregătirea și difuzarea raportului de audit, încheierea auditului, efectuarea urmăririi auditului;
 • **  Competența și evaluarea auditorilor. Determinarea competenței, stabilirea criteriilor și selectarea metodei corespunzătoare pentru evaluare, realizarea evaluării auditorului, menținerea și îmbunătățirea competenței auditorilor;
 • **  Îndrumări suplimentare destinate auditorilor pentru planificarea și efectuarea auditurilor.

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

 • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
 • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
 • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

 • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
 • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).


Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minimum 6 cursanți.

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrieri: până la 20.01.2022.


Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

Date

Jan 18 - 20 2022
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm

Cost

1,249RON
Category
Formular înscriere
QR Code