07
JAN
2022

Auditor intern în domeniul sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

Posted By :
Comments : Off
When:
@ 9:02 am
2021-03-01T09:02:00+02:00
2021-03-01T08:17:00+02:00
Cost:
1.050 lei + TVA
Contact:
0743.168.290

Lector: Dr. Ing. Speranţa Stomff, auditor certificat IRCA, lector în cadrul diverselor prezentări şi cursuri susţinute de ASRO sau terţi cu care ASRO are parteneriate în următoarele domenii: managementul calităţii, managementul mediului, managementul energiei, managementul procesului de standardizare în organizaţie.

Obiectivele cursului:

• Dobândirea cunoştinţelor şi capacitaţilor de efectuare a auditurilor interne, în cadrul sistemului de management al calităţii documentat şi implementat conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2015
• Cunoaşterea metodologiei de audit şi dobândirea capabilităţii de a conduce şi organiza procesul de audit (conform EN ISO 19011:2018):
o Planificarea activităţii de audit,
o Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit,
o Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii în noile condiţii determinate de ultima ediţie a SR EN ISO 9001:2015,
o Desfăşurarea şi conducerea unui audit intern,
o Întocmirea înregistrărilor specifice activităţii de audit,
o Comunicarea specifică activităţii de audit
• Dobândirea capacitaţilor personale necesare pentru derularea eficientă a unui proces de audit (conform EN ISO 19011:2018).

Tematica abordată în timpul cursului:

I Sistemul de management al calităţii. Scurt istoric
• Termeni şi definiţii utilizate în auditarea sistemului de management al calităţii.

II Implementarea cerinţelor SR EN ISO 9000:2015 în cadrul unei organizaţii:
• Înţelegerea organizaţiei şi specificul ei. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
• Leadership şi angajamentul faţă de SMC;
• Cum abordăm riscurile şi oportunităţile;
• Cum se planifică SMC în cadrul unei organizaţii în noua viziune prezentată de standardul SR EN ISO 9001:2015;
• Resursele necesare planificării şi implementării unui SMC în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015;
• Comunicare;
• Documentaţia SMC;
• Realizarea activităţilor operaţionale;
• Cum evaluăm performanţele unui SMC în viziunea SR EN ISO 9001:2015;
• Realizarea auditului intern;
• Imbunătăţire.

III Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemului de management:
• Termeni şi definiţii utilizaţi în auditarea sistemelor de management;
• Principii de auditare;
• Coordonarea unui program de audit;
• Realizarea auditului;
• Competenţa şi evaluarea auditorilor;
• Riscul procesului de audit.

 

PREȚ: 1.050 lei + TVA

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:

1) pentru formare profesională:

• 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
• 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.

2) pentru achiziționare standarde:

• 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
• 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9001, familia ISO 14001, familia ISO 45001).
*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Date contact:

E-mail: cursuri@asro.ro

Tel. 0374.999.185; 0743.168.290

Formular înscriere

About the Author